Intensive Short Term Dynamic Psychotherapy (ISTDP)

Intensiv korttids dynamisk psykoterapi (ISTDP) tilhører den psykodynamiske tradition, hvor uhensigtsmæssig følelsesmæssig tilpasninger skaber lidelse. Selvom, metoden er psykodynamisk har den mange kognitive færdigheder i arbejdet med klientens følelsesmæssige problemer. Det kan opleves som en direkte metode, hvor terapeuten er med til at holde et fokus på klientens aktuelle problem og forandringsønske.

ISTDP er anderledes end analytiske teorier, da terapeuten ikke aktivt bruger egne tolkninger i terapien. Der arbejdes med at identificere og integrere svære følelser og tanker i ens liv, så klienten kan handle mere frit. Ses der bort fra den teoretiske begrebsverdenen, så er ISTDP en betydelig tilnærmelse af den 3. bølge kognitive terapi – som på samme måde arbejder men integration af psykologisk indhold (modsat omstrukturering).

Der er evidens for ISTDP ved behanling af bl.a. personligheds-forstyrrelse, tilbagevendende depression, panikangst og en række somatiske problematikker, der lader sig påvirke af en belastet psyke som f.eks. hovedpine, migræne, mavesmerter (mave-tarm lidelser) og rygsmerte.

ISTDP behandling af migræne, hovedpine og kropssmerter

Der er sommetider en sammenhæng mellem følelsesmæssige belastende situationer og efterfølgende migræne, hovedpine og forskellige former for spændingssmerter i kroppen. Det er en klar indikation på, at de somatiske gener er relateret til håndtering af følelser.

En række publicerede studier (se f.eks. Abbas), viser hvordan disse somatiske klager kan afhjælpes eller mindskes i ISTDP behandlingen.

Vi tilbyder en visitationssamtale med henblik på afklaring af sammenhængen mellem håndtering af følelser og somatiske symptomer. Samtalen afdækker således sandsynligheden for, at behandling med ISTDP kan afhjælpe symptomerne.

ISTDP og kognitiv terapi

I det kliniske rum kan der opnås fordele ved at kombinere ISTDP og 3. bølge kognitive terapi. Begge retninger har en lang historie og de moderne former, bringer faktorer i spil, som flere studier viser er hjælpsomme.

» Tilbage til metodeoversigt

Skriv besked

Send en besked med dit tlf. nr. og navn, så vender vi tilbage hurtigst muligt.

Not readable? Change text. captcha txt