Compassion Focused Therapy

Compassion Focused Therapy (CFT) er metodisk placeret indenfor rammerne af den 3. bølge kognitive terapi. De bagvedliggende begreber og metoder er inspireret af evolutions og neurokognitive studier af balance, harmoni og accept som praktiseret i Asiatiske samfund.

Den evolutionsmæssige forklaringsmodel illustrerer hvordan vores hjerner har tilpasset sig et miljø, hvor det ofte er fordelagtigt at overdrive trusler og farer.

Fokus for terapien er, at bringe mere aktivitet og opmærksomhed i det center af hjernen, som er forbundet med velvære og tilstedeværelse. Træning foregår bl.a. ved korte meditationsøvelser og gennem perspektivskifte. Således er varianter af Mindfulness en integreret del metoden.

CFT og evidens

Der er evidens for effektiviteten af metoden; både i form af neurologiske forandringer samt øget livskvalitet. Compassion Focused Therapy har vist sig effektiv ved behandling af angst, depression, selvværd og PTSD.

» Tilbage til metodeoversigt

Skriv besked

Send en besked med dit tlf. nr. og navn, så vender vi tilbage hurtigst muligt.

Not readable? Change text. captcha txt